Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τις αρχές της Γαλλίας, πως αυτές δεν βοηθούν τις αρχές την ΚΑΔ στην καταπολέμηση της ομάδας ανταρτών «Σελέκ».

Η επίθεση των ανταρτών άρχισε πριν τρεις εβδομάδες. Απαιτούν την επανεξέταση των όρων της συνθήκης ειρήνης που υπεγράφη το 2007, βάσει της οποίας οι ομάδες των ανταρτών έπρεπε να ενταχθούν στον τακτικό στρατό της κυβέρνησης.