0Επίσης ανακοίνωσε ότι το 2012 ο στρατός παρέλαβε 34 σταθμούς ραντάρ. Εκτελέστηκαν επίσης οι παραγγελίες ως προς τα οχήματα και η βιομηχανία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της ως προς τον εκσυγχρονισμό του τεθωρακισμένου T-72 και την παράδοση των επιχειρησιακών-τακτικών πυραυλικών συστημάτων Iskander. Σύμφωνα με τον υπουργό το Σχεδιαστικό-Κατασκευαστικό Γραφείο στην Τούλα εκπλήρωσε όλες του τις υποχρεώσεις ως προς την παράδοση τεσσάρων συστημάτων Pantsir-S1.