Έως την υιοθέτηση της σχετικής τροποποίησης η Ενωμένη Συναγωγή επέτρεπε στις γυναίκες να κατέχουν το αξίωμα του αναπληρωτή Αρχιραβίνου και να διευθύνουν τις οικονομικές της υποθέσεις. Πολλοί υποδέχθηκαν με χαρά την καινοτομία. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό το βήμα θα βοηθήσει να ανοιχτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία των Ιουδαίων.