0Ωστόσο χρησιμοποιώντας τα δίκτυα για συναναστροφή με τους φίλους τους, συχνά συνοδεύουν τη συζήτηση με ποτά και μεζέδες, με αποτέλεσμα να αυξάνουν γρήγορα το βάρος τους. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν Αμερικανοί επιστήμονες, αφού πραγματοποίησαν σειρά πειραμάτων για τη συμπεριφορά των χρηστών του Facebook, ώστε να διαπιστώσουν πώς επιδρά σ’ αυτούς η συναναστροφή στα κοινωνικά δίκτυα. Η ρίζα του κακού επομένως έγκειτα κάθε άλλο παρά στον καθιστικό τρόπο ζωής. Εκτός αυτού διευκρινίστηκε ότι όσοι αγαπούν να συναναστρέφονται μέσω δικτύων έχουν κατά κανόνα υψηλότερα χρέη στην πιστωτική τους κάρτα.