Για να γίνει αυτό, το έγγραφο, το οποίο δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα των online αιτημάτων, έπρεπε να συγκεντρώσει 25 χιλ. υπογραφές μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Όμως ήδη σήμερα ο αριθμός αυτών που υπόγραψαν ξεπέρασε αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα με λίστα των υπογραφόντων, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ρωσόφωνοι. Για να υπογράψει κανείς το αίτημα δεν πρέπει απαραίτητα να είναι πολίτης των ΗΠΑ.

Στο αίτημα αναφέρεται, πως οι Ρώσοι βουλευτές «έχουν υπερβεί όλα τα πιθανά όρια του ανθρωπισμού, της ευθύνης και της κοινής λογικής».