0«Αυτό η σημαντική εγκατάσταση θα επιτρέψει να αυξήσουμε την παραγωγική ισχύ στην Καμπαρτίνο-Βαλκαρία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να εφοδιάσουμε με αξιοπιστία και τη βιομηχανία και τους κατοίκους της Δημοκρατίας με ηλεκτρική ενέργεια», είπε ο Πούτιν.