0Οι πύραυλοι θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Η ανάπτυξή τους θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προορίζεται για την υποστήριξη ζώνης απαγόρευσης πτήσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιθετικής ενέργειας.