0Το «Νότιο Ρεύμα» δεν είναι λιγότερο σημαντικό από ό,τι το ήδη κηρυχθέν ως έργο προτεραιότητας «Βόρειο Ρεύμα», καθ’ ότι μέσω αυτού θα μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ξανά ότι η Ρωσία θεωρεί ανεπίτρεπτη την επέκταση των κανόνων του «Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου» σε επενδύσεις, που έχουν γίνει προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού φυσικού αερίου «Βόρειο Ρεύμα».