0Από την 1η Ιανουαρίου οι πολίτες, που κερδίζουν μηνιαίως περισσότερες από 100 χιλιάδες κορόνες (5.200 δολάρια ΗΠΑ) πρέπει να πληρώνουν πρόσθετο φόρο ύψους 7 %. Εκτός αυτού στην Τσεχία ακυρώνονται οι φοροαπαλλαγές για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.


0Σκοπός αυτών των μέτρων είναι να ενισχυθούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, που υφίστανται οι χώρες της ΕΕ.