Την πηγή ήχου αποτέλεσαν τα αρχεία MP3 από τον υπολογιστή της Ghassaei. Η ερευνήτρια έγραψε ένα πρόγραμμα, το οποίο αναλύει τους ηχητικούς παλμούς, δημιουργεί το σχήμα των ηχητικών αυλακιών και τα τοποθετεί στο ψηφιακό μοντέλο του δίσκου. Τους δίσκους η Ghassaei τους εκτύπωσε στον εκτυπωτή 3D Objet Connex 500.