Στο έγγραφο επισημαίνεται, πως στην μαύρη λίστα της ΕΕ έχουν προστεθεί άλλες 18 εταιρείες και οργανισμοί, όπως επίσης και ένα φυσικό πρόσωπο, οι οποίες σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα είτε υποστηρίζουν την ιρανική κυβέρνηση.

Σε αυτούς θα απαγορευτεί η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα περιουσιακά τους στοιχεία θα δεσμευτούν. Με αυτόν τον τρόπο, στην μαύρη λίστα της ΕΕ βρίσκονται ήδη περίπου 490 οργανισμοί και 105 φυσικά πρόσωπα.