Ο Μπαρόζο θεωρεί ότι οι τεχνολογίες από μόνες τους δεν αποτελούν εγγύηση της επιτυχίας του εκσυγχρονισμού. Κατα την άποψή του, αποφασιστική σημασία έχουν τα ταλέντα, οι ιδέες και γενικά η ανάπτυξη της κοινωνίας. «Σήμερα η Ρωσία και η ΕΕ διεξάγουν συνομιλίες για τη συνεργασία στη δορυφορική πλοήγηση και την πολιτική άμυνα. «Οι διμερείς τους σχέσεις είναι πολύ πιό βαθιές, από τις επίσημες επαφές», - είπε ολοκληρώνοντας ο Μπαρόζο.