Τις τελευταίες ημέρες οι αντικαθεστωτικοί διέσπαζαν την άμυνα και διείσδυαν στις παλαιές συνοικίες. Επιτεύχθηκε να μπλοκαριστεί η περαιτέρω προώθησή τους και τα στρατεύματα ετοιμάζονται για την εκκαθάριση της παλαιάς πόλης.