0Η καινοτομία, που δοκιμάζει το Facebook, δίνει τη δυνατότητα με συγκεκριμένη χρέωση να παρέχεται εγγύηση ότι κάθε είδους μήνυμα θα παραδοθεί στο χρήστη, που χρειάζεται, ακόμη και αν στις ρυθμίσεις απορρήτου του υπάρχουν περιορισμοί στη λήψη μηνυμάτων. Το κοινωνικό δίκτυο δεν αποκαλύπτει το κόστος της υπηρεσίας. Η έκδοση TechCrunch εκτιμά ότι οι χρήστες θα απαιτείται να πληρώσουν ένα «μικρό ποσό».