0Κατά τους τελευταίους έξι μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υποχωρούν οι συγκρούσεις μεταξύ δύο αντιμαχόμενων φυλών, των αγροτών Ποκόμο και των κτηνοτρόφων Όρμα. Κύρια αιτία των συγκρούσεων είναι η διαφωνία τους για τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια. Νέο κύμα έντασης στην περιοχή του ποταμού Τάνα προκλήθηκε από τις προσπάθειες των οργάνων της Τάξης να επιβάλουν τους νόμους και ιδίως να αφοπλίσουν τους κατοίκους.