0Στα τέλη Νοεμβρίου 2010 η ΛΔ Κορέας επιβεβαίωσε επισήμως τα στοιχεία περί διεύρυνσης του πυρηνικού της προγράμματος. Οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα στο Γιονμπέν έως τον Απρίλιο του 2009, όταν η ΛΔ Κορέας διέκοψε κάθε συνεργασία με την Υπηρεσία και απέλασε τους εμπειρογνώμονές της από τη χώρα.