Ανάμεσα στα καθήκοντα της ειρηνευτικής δύναμης, στην οποία θα συμπεριληφθούν στρατεύματα των χωρών-μελών της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), θα είναι η παροχή βοήθειας στο Στρατό του Μάλι στις προσπάθειές του «για την επανάκτηση των βόρειων περιοχών, που ελέγχονται τώρα από τους τρομοκράτες» και η ελαχιστοποίηση της απειλής, που προέρχεται από τις εξτρεμιστικές ομάδες.