Ο βαθμός της ίδιας της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας δεν άλλαξε - στο ΒΒ + για τα μακροπρόθεσμα δάνεια σε σκληρό νόμισμα.

Οι αναλυτές του Οίκου τονίζουν ότι η βελτίωση των προβλέψεων είναι η συνέπεια της «προόδου όσον αφορά τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και της σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους, σε συνθήκες βελτίωσης της θέσης της κυβέρνησης στην εσωτερική και την εξωτερική χρηματοπιστωτική αγορά».