0Επίσης στη δήλωση περιέχεται η απαίτηση προς τα κράτη, που ασκούν επιρροή στη συριακή αντιπολίτευση, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απελευθέρωση των απαχθέντων ομήρων.