0Η ομάδα θα ασχολείται με την εβδομαδιαία συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν τα πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται συχνά στα ΜΜΕ. Τονίζεται ότι σκοπός της ομάδας, που δημιουργήθηκε δεν είναι το “κυνήγι των πλουσίων” αλλά η εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής σε περιόδους οικονομικής κρίσης.