Οι εκδηλώσεις του Καθαρισμού έγιναν σε 20 ιερείς τόπους της χώρας.

Οι ιερείς των Μάγια καλούν σε γενική αυτοσυγκέντρωση στο όνομα της ενότητας των λαών και των οικογενειών με σκοπό την επίτευξη της ειρήνης και την αλλαγή της συνείδησης της ανθρωπότητας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν οι ιερείς, μπορεί να σωθεί η Μητέρα-Γη και να επιτευχθεί πραγματική αδελφότητα ανάμεσα στους κατοίκους της.