Σαν παράδειγμα οι προγραμματιστές θέλουν να πάρουν το Στρατό του Ισραήλ, όπου υπηρετούν όλοι, ανεξάρτητα από το φύλο. Επισημαίνεται ότι οι Ρωσίδες θα υπηρετούν στο Στρατό μόνο θεληματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν ήδη σχεδόν 50.000 γυναίκες.