Το 9% των Ρώσων αποδέχονται την πιθανότητα του τέλους του κόσμου. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι ηλικίας 18-24 ετών (13%).

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν, πως η πλειοψηφία των Ρώσων δεν κάνουν τίποτα σχετικά με τις πληροφορίες για το τέλος του κόσμου (75%). Μόνο ελάχιστοι προμηθεύονται τρόφιμα (3%) και προσεύχονται (1%).