Το βουνό Μπιγκαράς, που βρίσκεται στην οροσειρά  Κορμπιέρ των Πυρηναίων και που είναι ύψους 1231 μέτρων, χάρη στους χρήστες του Διοδκτυου έχει αποκτήσει τη φήμη ως πιθανό καταφύγιο σε περίπτωση αποκάλυψης.

Αυτό το μέρος του κόσμου είναι δημοφιλής ανάμεσα στους κάθε λογής αποκρυφιστές σαν αποτέλεσμα της ασυνήθιστης γεωλογικής δομής του. Το Μπιγκαράς παρουσιαζόταν ως πιθανή βάση των εξωγήινων και στο υπόγειο μέρος του είναι δήθεν κρυμμένη η πύλη στον άλλο κόσμο.