0Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την ενίσχυση των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών. Η Διεθνής Τράπεζα σημειώνει ιδιαίτερα, ότι το Ιράκ πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση των ίδιων πόρων του, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφοροποίηση της οικονομίας και να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα.