Σήμερα προσπαθούμε για την εξασφάλιση της ηθικής και διαφανούς διαδικασίας της διεθνούς υιοθεσίας. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν αναπτύξει την συμφωνία περί της υιοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να συμμορφώνονται με τους όρους της συμφωνίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.