Μέχρι τώρα το C-6 θεωρούταν επίσημα ως ένα υποβρύχιο που η τύχη του αγνοείται. Τα τελευταία χρόνια είχαν βρεθεί παρόμοια υποβρύχια των οποίων «αγνοείται η τύχη» . Το C-2, C-7, C-8 – όλα αυτά είχαν βυθιστεί την δεκαετία του 1940.