«Έχουμε ταχτεί εναντίον αυτής της απόφασης, - υπενθύμισε ο υπουργός. Θεωρούμε ότι αυτό προκαλεί απειλή για την ασφάλεια όλης της περιοχής».

Στις 4 Δεκεμβρίου το Βορειατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών υιοθέτησε πολιτική απόφαση για την εγκατάσταση Patriot στο τουρκικό έδαφος, που γειτονεύει με τα συριακά σύνορα για την προστασία της Τουρκίας από «τυχόν πυραυλικές επιθέσεις από μέρους της Συρίας».