0Αυτό το περιστατικό κατάρρευσης δεν είναι το πρώτο στην Ιταλία. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στη χώρα παρόμοια περιστατικά, αιτία των οποίων είναι οι χαμηλής ποιότητας κατασκευαστικές εργασίες.