Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης, - είπε, έφεραν προφανή οφέλη για τις οικονομίες της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό στις συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης. Το 2013 πρέπει να είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της ολοκλήρωσης στο μετασοβιετικό χώρο.

Το 2012 αποτέλεσε σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της Τελωνειακής Ένωσης και του Κοινού Οικονομικού Χώρου. Ακριβώς τις συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης έγιναν προφανή όλα τα θετικά του βαθέματος της ολοκλήρωσης, - είπε στη " Φωνή της Ρωσίας" ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κεντρικού υπερεθνικού εκτελεστικού οργάνου του Κοινού Οικονομικού Χώρου – της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής Βίκτωρ Χριστένκο:

- Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας παρόλο που, ίσως, ήταν χαμηλότεροι από το παρελθόν, εν τούτοις σημείωσαν περίπου 4% αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και περίπου 9% αύξηση των επενδύσεων. Συνεχίστηκε η σταθερή αύξηση του εξωτερικού εμπορίου και οι ρυθμοί της ήταν υπερδιπλάσιοι σε σύγκριση με τους ρυθμούς αύξησης του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης είναι προφανές για τις οικονομίες μας.

Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα του απερχόμενου έτους είναι το ότι για πρώτη φορά στον Ευρασιατικό Χώρο έχει δραστηριοποιηθεί η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, το οποίο είναι υπερεθνικό εκτελεστικό όργανο που λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των πληρεξουσιοτήτων από τις εθνικές κυβερνήσεις σ΄ αυτό το υπερεθνικό όργανο, υπογράμμισε ο Βίκτωρ Χριστένκο:

Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή υιοθετεί τις αποφάσεις άμεσα και αυτές χωρίς οποιαδήποτε φίλτρα εφαρμόζονται στο έδαφος των τριών χώρων. Αυτό το σύστημα δραστηριότητας είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου στον ευρασιατικό χώρο σε όλη την περίοδο της νεότατης ιστορίας.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, σημείωσε ο Βίκτωρ Χριστένκο, ότι η συνεδρία της Τελωνειακής Ένωσης και του Κοινού Οικονομικού Χώρου δεν σημαίνει προσπάθεια αποκλεισμού από τον υπόλοιπο κόσμο:

- Η Ρωσία ήδη έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Και οι τρεις χώρες ήδη σε μεγάλο βαθμό ζουν βάσει των κανονισμών του ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει πιο φιλελεύθερους όρους πρόσβασης στην κοινή μας αγορά. Φέτος η Επιτροπή υιοθέτησε κοινό τελωνιακό δασμολογικό κατάλογο για πάνω από 11 χιλ. είδη εμπορευμάτων, άλλαξε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών και των φυτοϋγειονομικών μέτρων, προκειμένου να εναρμονιστούν οι συνθήκες λειτουργίας των τριών χωρών με τις δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει η Ρωσία στα πλαίσια του ΠΟΕ.

Στη Δύση ως σήμερα βλέπουν με κριτική ματιά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Όμως αυτή η στάση είναι αποσπασμένη από την πραγματικότητα, επισημαίνει ο Βίκτωρ Χριστένκο. Κατά την άποψή του, η αύξηση του αριθμού των μελών της Τελωνειακής Ένωσης και του Κοινού Οικονομικού Χώρου είναι φυσική διαδικασία. Το ερχόμενο έτος θα εκπονηθεί η στρατηγική ένταξης στην Τελωνειακή Ένωση του Κιργιστάν, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί το 2014. Και σε άλλες χώρες του μετασοβιετικού χώρου – στην Αρμενία και την Ουκρανία – συζητείται η δυνατότητα προσχώρησης. Όμως η Ρωσία και τα άλλα μέλη των οργανισμών ενδιαφέρονται ώστε η διεύρυνση να μην πραγματοποιείται σε βάρος του βάθους της σημερινής ολοκλήρωσης, - είπε ολοκληρώνοντας ο Βίκτωρ Χριστένκο.