Η Λιθουανία θεώρησε ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες του δικαστηρίου θα ερχόταν σε αντίθεση με την δημόσια τάξη και αυτό, με τη σειρά του, αποτελεί λόγο για την αγνόηση της απόφασης σχετικά με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958.

Η Gazprom και η Λιθουανία βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης εδώ και μερικά χρόνια. Αφορμή για αυτό στάθηκε το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου για τη Λιθουανία είναι υψηλότερη απ’ ό,τι για τους γείτονές της - την Εσθονία και τη Λετονία. Ταυτόχρονα, στην Gazprom δεν αρέσει το ότι η Λιθουανία είναι διατεθειμένη να συμμορφωθεί με το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ, το οποίο προβλέπει τον διαχωρισμό των παραγωγών φυσικού αερίου από τα δίκτυα μεταφοράς του.