Νωρίτερα η Κρατική Δούμα είχε υιοθετήσει σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο, που προβλέπει απαγόρευση της εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία και την κράτηση στο έδαφός της όλων των χρηματικών ενεργητικών πολιτών των ΗΠΑ, που ενέχονται σε κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων Ρώσων πολιτών.