0Ως παράδειγμα ανέφερε το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο έδαφος των οποίων βρίσκονταν οι μυστικές φυλακές της CIA για ύποπτους τρομοκράτες, δεν βιάζονται να διερευνήσουν πλήρως τις περιπτώσεις βασανιστηρίων εκεί. Ο Ντολγκόφ ανέφερε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των εγκλημάτων που βασίζονται στον αντισημιτισμό. Σύμφωνα με όσα είπε ο διπλωμάτης οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού συχνά περιορίζονται στην ηθική καταδίκη αυτών των γεγονότων.