Από την πλευρά τους οι κάτοικοι του δυτικού τμήματος της χώρας χαρακτηρίζουν τους ανατολικούς τους γείτονες ως μη ικανοποιητικούς (51%) και ανάξιους εμπιστοσύνης(42%).

Πολλοί Γερμανοί της Ανατολής δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις συνθήκες ζωής που άλλαξαν και νοσταλγούν το σοσιαλιστικό τους παρελθόν. Αυτό ενοχλεί τους κατοίκους της Δύσης, οι οποίοι έχουν δαπανήσει περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση της Ανατολής Γερμανίας.