Κατά την διάρκεια του ελιγμού δοκιμάστηκε επίσης και το σύστημα της έκτακτης αποφυγής από τα διαστημικά σκουπίδια.

Η τυπική διαδικασία της αποφυγής του ΔΔΣ από την σύγκρουση (Debris Avoidance Maneuver) προβλέπει, πως η απόφαση για την αποφυγή πρέπει να ληφθεί όχι αργότερα από 23,5 ώρες πριν την προσέγγιση με το επικίνδυνο αντικείμενο.

Το νέο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έλλειψης χρόνου, όταν το επικίνδυνο συντρίμμι θα εντοπιστεί πολύ αργά. Η διαδικασία PDAM (Pre-Determined Debris Avoidance Maneuver) επιτρέπει να ληφθεί η απόφαση για την μετακίνηση του σταθμού μόλις τρεις ώρες πριν από την σύγκρουση.