0Σε αυτήν την ανταλλαγή οι πληροφορίες κωδικοποιούνται με την πολικότητα των φωτονίων. Η κατάσταση του φωτονίου δεν μπορεί να διαπιστωθεί χωρίς αυτό να καταστραφεί, επομένως κάθε προσπάθεια υποκλοπής και τροποποίησης του σήματος θα γίνει αντιληπτή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε μέσο, που προσπαθεί να υποκλέψει το σήμα του ραντάρ και να το μεταβάλει, ώστε να αποκρύψει τη μορφή ή τη θέση του, θα αποκαλυφθεί.