0Ο δορυφόρος έφθασε την γεωστατική τροχιά του μετά την τέταρτη εκκίνηση των δικών του κινητήρων. Οι ενέργειες, που προκλήθηκαν από την ελαττωματική λειτουργία του τμήματος επιτάχυνσης, κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής του δορυφόρου κατά 4 χρόνια, από τα 15 σε 11 χρόνια.  Ο Yamal-402 θα καλύπτει το έδαφος της Ρωσίας, καθώς και της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.