Μια τόσο άσχημη πρόβλεψη για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της εισβολής μπορεί να γίνει η αιτία για την συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών με όλες τις πλευρές της διαμάχης.