0Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολούθησης δεν κατάφεραν να καταγράψουν οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της συσκευής και της Γης. Ο εκπρόσωπος της διοίκησης απέφυγε νατον ονομάσει δορυφόρο και τον χαρακτήρισε απλά "αντικείμενο". Προς το παρόν δεν υπάρχει φόβος να ξεφύγει από την τροχιά του, αλλά συνολικά η πορεία του δημιουργεί εντύπωση αστάθειας. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το αντικείμενο.