Η αγωγή της UTICo (εταιρίας, που παρέχει συμβουλευτικές και εισπρακτικές υπηρεσίες) σχετιζόταν με την εταιρεία, "Ενωμένα ενεργειακά συστήματα Ουκρανίας", την οποία η Τιμοσένκο διεύθυνε τη δεκαετία του ΄90. Οι ενάγοντες απαιτούν από την πρώην πρωθυπουργό να εξοφλήσει τα παλαιά χρέη προς την UTICo.