0Στην 200 σελίδων έκδοση συμπεριελήφθησαν πληροφορίες για όλες τις τουριστικές διαδρομές της πόλης, παρατίθενται διευθύνσεις των ξενοδοχείων, των σανατορίων, των εκπαιδευτικών, ιατρικών, αθλητικών ιδρυμάτων, των κέντρων ψυχαγωγία και των μνημείων πολιτισμού, έχουν μεταφραστεί οι ονομασίες των οδών και των γειτονιών, καθώς και των παρακείμενων οικισμών, οροσειρών και ποταμών. Η προσιτή σχεδίαση του οδηγού θα επιτρέπει εύκολα να αναζητούνται οι απαραίτητες πληροφορίες.