0Πέραν αυτού στο τηλεγράφημα υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν θεωρεί θέμα για συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την εκτόξευση δορυφόρου, που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ειρηνικούς σκοπούς για την ανάπτυξη της χώρας. Η εκτόξευση του πυραύλου Unha-3 με τη δεύτερη κατά σειρά εκσυγχρονισμένη έκδοση του δορυφόρου Kwangmyŏngsŏng-3 έγινε στη ΛΔ Κορέας την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου.