«Πρέπει να ενισχύσουμε τις θέσεις μας στο Διάστημα και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Χρειάζεται να αναγεννήσουμε τους βασικούς κλάδους της ναυπηγικής και αεροναυπηγικής, καθώς επίσης και της βιομηχανίας κατασκευής συσκευών. Προχωρήσαμε ήδη στην ανοικοδόμηση της εθνικής μας ηλεκτρονικής βιομηχανίας, μαζί και με τη ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου», - τόνισε ο Πούτιν.