0Η Μόσχα αυτή τη στιγμή διαθέτει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση από την Standard & Poor's στο επίπεδο ΒΒΒ με σταθερή πρόγνωση, η οποία ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση του ρωσικού Δημοσίου ως προς τις υποχρεώσεις του σε ξένο συνάλλαγμα.