«Θα αλλάζουν τα κυβερνώντα κόμματα, η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος, όμως δεν πρέπει να επηρεάζονται οι βάσεις του κράτους και της κοινωνίας. Δημοκρατία δεν είναι μόνο δυνατότητα εκλογής των προσώπων της εξουσίας, αλλά και καθήκον μόνιμου ελέγχου αυτής της εξουσίας», - υπογράμμισε ο αρχηγός του κράτους.