0Ο δορυφόρος “Yamal” έπρεπε να τεθεί σε τροχιά τη νύχτα προς την 9η Δεκεμβρίου, αλλά απέτυχε εξαιτίας των προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν στο σύστημα επιτάχυνσης “Briz-Μ”. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να μεταφέρουν τον δορυφόρο στο προβλεπόμενο σημείο λειτουργίας του με τη βοήθεια της ενεργοποίησης των δικών του κινητήρων. Ο δορυφόρος προορίζεται για μεταδόσεις στη Ρωσία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.