Έτσι ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα το Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 10,1% από άποψη ετήσιου δείκτη και κατά 10% - μηνιαίου, ενώ η πρόβλεψη αύξησης ήταν 9,8% και 10% αντίστοιχα. Εκτός αυτού, οι λιανικές πωλήσεις τον περασμένο μήνα αυξήθηκαν κατά 14,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011 και κατά 14,2% από άποψη μηνιαίας αύξησης. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση του δείκτη ανάπτυξης 14,6% και 14,1%, αντίστοιχα.