0Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αμερικανών, ο δορυφόρος Γιαμάλ-402 βρίσκεται σε τροχιά με απόκλιση 26 μοιρών και ύψος στην περίγειο (το πλησιέστερο προς τη Γη σημείο της τροχιάς) 3.071 χιλιάδες χλμ. και στο απόγειο (το πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς) 35.672 χιλιάδες χλμ. Κατά τη γνώμη ειδικού, ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, οι παράμετροι της τροχιάς του δορυφόρου γεννούν ελπίδες ότι χάρη στους δικούς του κινητήρες θα είναι σε θέση να οδηγηθεί στο απαραίτητο σημείο της γεωστατικής τροχιάς του.