Αυτό μπορεί να γίνει με την βοήθεια των κινητήρων του ίδιου του δορυφόρου. Ο δορυφόρος έχει τοποθετηθεί σε τροχιά, κοντά στην προβλεπόμενη, και εάν δεν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη, ο δορυφόρος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους προβλεπόμενους σκοπούς, αν και με κάποιους περιορισμούς.

Το «Γιαμάλ-402» έπρεπε να λειτουργεί καλύπτοντας το έδαφος της Ρωσίας, όπως επίσης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.