Είναι ο αντιπρόεδρος Νίκολας Μαντούρο.

«Σύμφωνα με την σταθερή μου, απόλυτη και πλήρες όπως το φεγγάρι πεποίθηση, αυτόν ακριβώς θα πρέπει να ψηφήσετε, εάν κριθεί απαραίτητο να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές», - δήλωσε ο Τσάβες.